2009-09-20

Dividerande om dimension

Dimensionera [verb -de, -r]

Att med hjälp av olika mätmetoder till storlek, vikt eller form anpassa ett objekt till ett annat. Ofta använt inom allmän trädgårdslära för hur man bör välja stödutrustning för blommor inom rossläktet.

Bildtext: En överdimensionerad rosväxt enligt fru Wistman.
En underdimensionerad rosväxtshållare enligt herr Wistman.

...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar