2009-09-14

Lisa

Lisa kan vara flera saker:
ett kvinnonamn, se
Lisa (namn),
en gudom i afrikansk mytologi, se
Lisa (solgud),
en animerad TV-serie för barn och tillika titelfigur i en serie bilderböcker skapade av Magnus Carlsson, se
Lisa (TV-serie),
en dator, se
Apple Lisa,
en blomma, se
Flitiga Lisa.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lisa

...

2 kommentarer: