2011-08-25

Barnpedagogisk grundkurs del 1

Som förälder till barn som ju ständigt är i språkutveckling ställs vi ofta inför dilemmat hur vi ska bemöta barnets felaktigt användande av ord. Ett klassiskt exempel är "detta är min tvådje glass idag."

Vi pedagoger brukar dela in respondansen i tre kategorier, så kallade BSOR:er (bemötandestestegier vid ordredundans). De tre BSOR:erna är:

1 Korrigering
2 Vidimering
3 Ignorering

Till dagens kurs hade jag tänkt använda ett färskt citat från min egen avkomma. Åtta-åringen Lill-ville upptäckte härom dagen att någon under natten hade varit och ätit upp nästan alla hans kex:

-Vem är det som har tagit kex utan mitt medvetande?

1 Korrigering
Man kan välja att korrigera barnet. Detta är den mest tidseffektiva metoden men man riskerar vid allt för frekvent användande att barnet tappar lust och självförtroende i att testa nya ord. Så här kan en korrigering låta i det aktuella fallet:

-Du åsyftar troligen ordet medgivande din lille mupp.

2 Vidimering
Man kan utan tillrättavisning på ett korrekt sätt använda orden barnet blandat samman. Under förutsättning att man har barnets uppmärksamhet lär man med denna BSOR barnet utan att riskera ett skadat självförtroende. Så här kan det låta:

-Jaså har du varit avsvimmad min pojke? Ja, håller man sig inte vid
medvetande kan det hända att någon tar ett kex utan ditt medgivande.

3 Ignorering
Man kan också låta bli att kommentera felet och svara utifrån det barnet menade. Då låter det så här:

-Ja, jag vet vem som tog dina sugiga torra kex, men ofta jag berättar det för dig. Tror du jag är någon jävla golare.

3 kommentarer: