2011-09-20

Grannen hugger ihjäl och vi gräver ner.

Enghave begravningsbyrå (affären med den blåa skylten) har etablerat sig strategisk bredvid firman Just Cut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar