2009-08-18

En flod av manliga könsord

Under mitt livslånga användande av snuskiga ord har jag konstaterat att en stor del av dessa ord kan härledas ur helt vanligt jävla vatten. Dels utifrån vattens olika former, dels ur olika vattenrelaterade begrepp.

Låt oss dyka rakt in i ett så enkelt ord som Penis. Detta är en förkortning av italienskans Penne Is. De flesta med språklig kännedom vet ju att Penne betyder lång (pasta)stång och is ja det torde alla förstå. Betydelsen blir således lång stång av fruset vatten. Orden kissa och pissa är från början samma ord där -sa delen är en ljudhärmande stavelse för själva aktiviteten man gör med den frusna vattenstången. Även den kvinnliga könsdelen klitoris är kopplad till den frusna källan, men mer om det i nästa artikel.

Vi forsätter på istemat och åker ut på en liten skridskotur. Då har vi nämligen med oss våra ispiggar som vi kan använda för att ta oss upp ur en isvak. Detta för tankarna till att den manliga penis ju gärna vill komma upp i hålet så att säga. Det är troligen detta som gjort att ordet pigg sakta men säkert smygit in som ett slangord för penis. Med tiden har dock ändelsen förändrats till ick och som ni har gissat får vi då ordet pick.

En mjukare form för vatten är snö, vilket har givit ett mjukare ord för vår lille vän, nämligen snöpp, eller som vi efter språkreformen i början av 1900-talet då många prickar togs bort kallar den; snopp.

Lite mer osäkert är om ordet stånd är besläktat med vattendraget å eller om ståndet enbart beskriver i vilken riktning i förhållande till kroppen själva ståndet befinner sig. Mer forskning behövs för att få klarhet här. Dock vet vi ju att det är båtens främre del i vattnet som gett första stavelserna i ordet förhud, och att det är floden Po som givit namnet både till ordet påse och pung.

Nästa artikel kommer fokusera på något så underbart som de kvinnliga sexuella attributen och deras förhållande till rinnande vatten.
...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar