2009-09-10

I väntan på naken-William

I väntan på tantsnusket publicerar jag ett annat mästerverk av konstnären Lill-Ville. Notera speciellt den behändiga bajskranen som han gett strutsen nere till vänster. Bara att öppna och stänga allt efter behov.

Frun fortfarande med nakenteckning i Polen. Nu drar jag på föräldrarmöte och duckar i utdelningen av föräldrarinvolveringsuppgifter.

...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar