2010-04-04

The sour cider house rules-Jag vet, sade rubriksättaren, vi skriver något fyndigt om äppelträd.
-Jävligt bra, sade redaktören.
Spydåligt, sade William Witsman
...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar